Marianna Selonke​

Marianna Selonke (1781-1865) była sławną kaszubską posłanką pocztową, której dokładne pochodzenie nie jest znane. Najprawdopodobniej jej nazwisko pierwotnie brzmiało Zielonka, ale uległo zniemczeniu podczas zaboru pruskiego. Marianna Selonke żyła w Sopocie, w którym była bardzo znana i lubiana, a swoją pocztową karierę rozpoczęła w 1820 roku. Na początku pracowała jedynie dorywczo, ale po kilku latach została stałym posłańcem sezonowym, dostarczając korespondencję i przesyłki z Sopotu do Poczty Głównej w Gdańsku.

Oprócz kariery pocztowej Marianna Selonke trudniła się również robieniem drobnych zakupów dla wczasowiczów z powstającego właśnie sopockiego kurortu. Z czasem, jej charakterystyczna postać zaczęła być rozpoznawalna przez letników, którzy bardzo ją lubili i nazywali „sopockim ekspresem” lub „pocztą sopocką”. Wydaje się, że Marianna Selonke cieszyła się za swoich czasów dużą popularnością, wiele wzmianek o niej można znaleźć też w ówczesnych gazetach. Dodatkowo w 1840 roku gdański artysta Gustaw Stelmacher wykonał jej wizerunek w litografii, a do dnia dzisiejszego zachowało się również wiele pocztówek przedstawiających Mariannę Selonke, często z dużym koszem przystosowanym do noszenia na plecach.

Śmierć kaszubskiej posłanki pocztowej owiana jest tajemnicą. Zgodnie z najbardziej prawdopodobnymi źródłami osiemdziesięcioczteroletnia wówczas Marianna Selonke zmarła 7 lipca 1865 roku podczas powrotu z Gdańska. Została napadnięta, ograbiona i zamordowana. Kolejna wersja wydarzeń, jakie doprowadzić miały do śmierci Marianny Selonke wydaje się mniej prawdopodobna. Zgodnie z nią w 1856 roku Kaszubka bawiła się na dożynkach ze starszym mężczyzną, który zmarł podczas tańca. Przez to uznano ją za czarownicę i oskarżona o czary. Kiedy następnego dnia wyruszyła do Sopotu, w drodze powrotnej, została zamordowana przez syna zmarłego podczas dożynek mężczyzny.

Książki oraz artykuły