Stolica Kaszub​

Do miana stolicy Kaszub pretenduje kilka miast, jednak trudno jednoznaczne stwierdzić, któremu z nich należy się ten tytuł. Jest to temat przysparzający wiele problemów i generujący liczne kontrowersje. Wynika to w dużej mierze z odmiennego rozumienia samego terminu „stolica”. Początkowo określenie to wskazywało rezydencję władcy, a później oznaczało siedzibę władz centralnych oraz organów administracyjnych. Według „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego”, pochodzącego z 1880 roku, Wejherowo było wówczas stolicą Kaszub. Obecnie często można spotkać się z opinią, że są nią Kartuzy, a perłą Kaszub często nazywana jest Kościerzyna.

gdansk

Współcześnie jednak najczęściej za stolicę Kaszub uważa się Gdańsk. Nawet za czasów Świętopełka II Wielkiego miasto to było stolicą ówczesnego państwa. Warto zauważyć, że Gdańsk jest również mocno związany z tradycją ruchu kaszubskiego, a Kaszëbskô Jednota oficjalnie uznała go za stolicę Kaszub w deklaracji ideowej z 2011 roku. Mają tu też swoje siedziby najważniejsze kaszubskie instytucje, takie jak Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie czy Instytut Kaszubski. Gdańsk jest ponadto głównym ośrodkiem administracyjnym województwa pomorskiego oraz najważniejszym ośrodkiem gospodarczym regionu.

Maryla Wolska, poetka okresu Młodej Polski ze Lwowa, w 1907 roku napisała popularny wiersz poruszający tematykę stolicy Kaszub:

„Siedem miast od dawna
Kłóci się ze sobą,
Które to jest z nich
Wszech Kaszub głową:
Gdańsk – miasto liczne,
Kartuzy śliczne,
Święte Wejherowo,
Lębork, Bytowo,
Cna Kościerzyna
I Puck – perzyna”.