Publikacje i filmy (stroje kaszubskie)​

„Strój i tańce kaszubskie” (Ognisko Baletowe)
„O tańcach i strojach ludowych – odc. 7 – Stroje i tańce z regionu kaszubskiego” (Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach)
„Kaszubski strój sceniczny na stałej wystawie sztuki ludowej”
(Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)
„Strój świetlicowy / Raz na ludowo. Od folkloru tanecznego do folku” (Nadbałtyckie Centrum Kultury)
„Czepce kaszubskie” (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)
Książki oraz artykuły