Słupek nr 1 granicy polsko-niemieckiej 1920-1939 w Dębkach

Na początku 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego Pomorze zostało przekazane w ręce Polski. Na zachodnim końcu polskiego wybrzeża znajdowała się mała osada rybacka o nazwie Dębki (jej nazwa pochodzi od rodu Dębków żyjącego tu w XVIII wieku). W okresie międzywojennym miejscowość ta stała się bardzo popularnym kurortem. Jedną z ważnych okolicznych atrakcji stanowiła granica państwa polskiego przebiegająca za rzeką Piaśnicą i wyznaczona granitowymi słupkami. Ten o numerze 1 stał na wydmie i miał na sobie napis „Versallies”, datę 28.6.1919 oraz po bokach litery P i D wskazujące rozgraniczane państwa. W 1939 roku, wkraczając do Polski, wojska niemieckie powywracały i zniszczyły słupki graniczne. Współcześnie zrekonstruowany słupek nr 1 wraz z tablicą informacyjną, można oglądać przy ujściu rzeki Piaśnicy. Oryginalne słupki znajdują się w skansenie w Nadolu. Słupek nr 1 granicy polsko-niemieckiej 1920-1939 w Dębkach jest częścią Szlaku Historii Militarnej Kaszub Północnych.