Cerkiew Św. Jerzego w Bytowie

Zdjęcie: Wikipedia

Cerkiew św. Jerzego w Bytowie jest niewielką budowlą, która powstała w latach 1675-1685. Możliwe, że w czasach średniowiecznych w tym samym miejscu znajdowała się już drewniana świątynia św. Jerzego razem ze szpitalem oraz przytułkiem dla chorych. Budynek obecnej cerkwi początkowo pełnił funkcję zboru ewangelickiego, jednak po II wojnie światowej ludność niemiecka – w tym w większości protestanci – została wysiedlona z Bytowa. Następnie w wyniku akcji „Wisła” na te tereny przybyli Ukraińcy (którzy głównie byli wyznania greko-katolickiego) i w latach 50. powstała w Bytowie parafia greko-katolicka.

Ze świątynią w Bytowie wiąże się również działalność bardzo ważnej postaci dla kaszubskiej kultury – pastora Szymona Krofeya. Jednym z jego największych osiągnięć było przetłumaczenie na język kaszubski „Małego katechizmu” autorstwa Marcina Lutra. Szymon Krofey był niezwykle oddanym zwolennikiem języka kaszubskiego i prowadził starania, żeby był on obecny we wszystkich dziedzinach życia mieszkańców. Między innymi dzięki postawie tego pastora aż do połowy XIX wieku w świątyni w Bytowie odbywały się nabożeństwa prowadzone po kaszubsku.

Zdjęcie: Portal Powiatu Bytowskiego Kaszuby.pl
W latach 80. XX wieku świątynia w Bytowie została poddana generalnemu remontowi. Wówczas to właśnie były protestancki zbór przemienił się w cerkiew greko-katolicką. W świątyni znajduje się warte obejrzenia tabernakulum z XVII wieku (pochodzące z cerkwi Surochów). Kopuła cerkwi oraz ikonostas zbudowane są w stylu architektury bizantyjskiej. Dodatkowo, w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie można zobaczyć częściowe dawne wyposażenie kościoła, pochodzące z XVII i XVIII wieku.