Kalwaria Wielewska

Kalwaria Wielewska
Zdjęcie: Wikipedia

Położona na stokach Białej Góry, niedaleko wsi Wiele, Kalwaria Wielewska jest kaszubskim sanktuarium Męki Pańskiej, a zarazem duchowym centrum Kaszubów Ziemi Zaborskiej. Utworzono ją z inicjatywy miejscowego proboszcza – księdza Józefa Szydzika. Sam pomysł założenia Kalwarii pojawił się prawdopodobnie już w 1905 roku, ale pozwolenie na budowę datuje się na rok 1915.

Miejscowi gospodarze (Anna i Michał Durajewscy) ofiarowali ziemię pod sanktuarium, którego budowa przypada na lata 1915-1927. Wówczas w okolicy brakowało architektów, dlatego projekt Kalwarii został przygotowany przez Teodora Mayra z Monachium. Od 1924 roku budowę sanktuarium kontynuował następny proboszcz – ksiądz Józef Wrycza. Głównym motywem utworzenia Kalwarii Wielewskiej był kult Matki Bożej Pocieszenia, który w następnych latach został wzbogacony o element patriotyczny – upamiętnienie ofiar I wojny światowej.

Kalwaria Wielewska składa się z 14 kaplic, 6 kompozycji rzeźbiarskich, świętych schodów, ambony oraz pustelni, w której mieszka stróż. Kaplice nawiązują do nurtu architektury modernistycznej i charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem wielkości i formy. Kaplicą, która powstała jako pierwsza, był Ogrójec poświęcony już w 1915 roku. Od 1962 roku Kalwaria Wielewska jest wpisana do rejestru zabytków.