Drewniany kościół w Sierakowicach

Zdjęcie: Wikipedia

Kościół w Sierakowicach to niezwykła budowla – unikatowa na skalę europejską. Wybudowany w latach 1820-1822, jest ostatnią świątynią konstrukcji zrębowej na Pomorzu Gdańskim.

Wewnątrz kościoła na ścianach zachowały się malowidła, a w kaplicy św. Barbary wyryto datę konsekracji – „Anno 1823”. Wszystkie te elementy długo były zakryte drewnianą boazerią. Pod koniec XIX wieku kościół okazał się zbyt mały w stosunku do potrzeb rozrastającej się parafii. Dlatego w 1903 roku rozpoczęto budowę nowej, murowanej części kościoła. Dobudowano ceglany korpus kościoła wraz z neogotycką wieżą.

Obecnie w kościele możemy zobaczyć odrestaurowany ołtarz główny, ambonę, ołtarz św. Barbary, pozostałe ołtarze oraz chrzcielnicę. Gospodarzem zrekonstruowanego kościoła jest Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach. Organizowane są tutaj wystawy, wernisaże i koncerty. Rekonstrukcja tego jedynego zabytku w gminie Sierakowice była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków unijnych.