Kamienny kościół pw. św. Mikołaja w Niezabyszewie

Zdjęcie: Wikipedia

Pierwotnie kościół w Niezabyszewie był zbudowany według konstrukcji szkieletowej. W XVI wieku przejęli go ewangelicy, a do katolików powrócił dopiero w latach 1637-1657. Na skutek pożaru w 1755 roku kościół uległ częściowemu spaleniu. W latach 1801-1802 świątynię odnowiono, ale już w 1839 roku groziło jej zawalenie, dlatego w latach 1854-1857 na jej miejscu został wzniesiony nowy – obecny – kościół.

Z lat 1854-1857 pochodzi połowa nawy z półkolistą absydą oraz południowa zakrystia. W 1911 roku dobudowano północną zakrystię, natomiast w latach 1930-1933 rozbudowano nawę i wybudowano wieżę. Kościół w Niezabyszewie został zbudowany w stylu neoromańskim, jest murowany z cegły i granitu.

Wewnątrz świątyni znajdują się trzy barokowe drewniane ołtarze z XVIII wieku. Na jednym z nich znajduje się stary gotycki napis w języku polskim: „Święty Józefie ratuj nas”, który jest dumą miejscowych Kaszubów. Ołtarz główny poświęcony jest Marii Królowej Polski. Ponadto w kościele można zobaczyć późnobarokową drewnianą chrzcielnicę z ok. 1800 roku, rzeźbę św. Mikołaja (z XVIII wieku), dwa witraże z 1918 roku oraz organy z 1915 roku.