Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie

Zdjęcie: Urząd Miejski w Brusach

Kościół w Leśnie należy do najlepiej zachowanych i najbardziej oryginalnych drewnianych kościołów kaszubskich – to prawdziwa perełka zaborskiego terenu.

Pierwsze wzmianki o kościele, wtedy jeszcze pw. św. Katarzyny, datuje się na rok 1534. Nową świątynię wybudowano w latach 1634-1687, a jej fundatorką była królowa Maria Ludwika Gonzaga. Po roku 1710 nastąpiła poważna przebudowa kościoła, ponieważ był on wówczas tak bardzo zniszczony, że groziła mu rozbiórka. Kolejny kapitalny remont zrobiono na początku XIX wieku. Wtedy też najprawdopodobniej dobudowano zachodnią wieżę. Stanowi ona istotny wyróżnik w bryle architektonicznej kościoła. Wysokość 36 metrów zapewnia jej tytuł najwyższej drewnianej wieży kościelnej w Europie.

Na szczególną uwagę zasługuje XVII-wieczna barokowa Grupa Ukrzyżowania z belki tęczowej kościoła oraz jego XVII-wieczne ołtarze. Zachowały się również interesujące organy z początku XVIII wieku i ołtarz boczny z prezbiterium z połowy XVIII wieku. Kościół w Leśnie, zarówno z uwagi na nietypowy program architektoniczny, jak i zachowane zabytkowe wyposażenie, jawi się jako niezwykle cenny zabytek drewnianej architektury sakralnej.