Kościół pw. św. Piotra i Pawła
w Konarzynach

Przypuszcza się, że pierwsza świątynia w Konarzynach powstała ok. 1058-1079 roku. Parafia konarzyńska swoją historią sięga na pewno czasów krzyżackich. Dowodem na to może być stara pieczęć (z tłocznią i trzonkiem) wykonana z jednego kawałka żelaza, przedstawiająca dwóch apostołów – świętego Piotra i Pawła. W użyciu była jeszcze w XVIII wieku.

Od wieku XIV do roku 1636 dobra konarzyńskie należały do możnego rodu Konarskich, od których wywodzić się ma nazwa miejscowości. Jeden z następnych właścicieli tych terenów – Piotr Tuchołka był fundatorem budowanego wiele lat kościoła, który oddany został do użytku w latach 1731-1741.