EDUKACJA I INSTYTUCJE KULTURY​

Historia edukacji

Ze względu na to, że aż do połowy lat 90. XX wieku język kaszubski nie posiadał jednolitych standardów dotyczących pisowni i ortografii, jego nauczanie rozpoczęło się stosunkowo późno. Inną trudnością był również brak wykwalifikowanych nauczycieli, programów nauczania oraz podręczników. Z tego powodu na Uniwersytecie Gdańskim utworzono ostatecznie lektorat języka kaszubskiego oraz podjęto próby uruchomienia specjalizacji z zakresu kaszubistyki na kierunku filologia polska. Inicjowano również inne programy edukacyjne, głównie w formie podyplomowych studiów, w celu wykwalifikowania nauczycieli do uczenia języka kaszubskiego oraz rozpoczęto prace nad autorskimi programami i podręcznikami.

W 1991 roku powstało Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach oraz Szkoła Podstawowa w Głodnicy w gminie Linia, które wyznaczają początek zinstytucjonalizowanej edukacji kaszubskiej. Stopniowo nauka języka kaszubskiego stawała się coraz powszechniejsza, zwłaszcza w szkołach podstawowych i gimnazjach. W 2005 roku po raz pierwszy przystąpiono do matury z języka kaszubskiego (w liceum w Strzepczu). Obecnie w ramach przedmiotu fakultatywnego uczy się go  w szkołach ponad 20 tysięcy dzieci i młodzieży.

W 2014 roku po raz pierwszy odbyła się rekrutacja na kierunek etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim. Powstanie tego kierunku było efektem wieloletnich starań środowisk kaszubskich, a jego istnienie uważa się za kluczowe dla interesu społecznego Kaszubów. Jednak ze względu na zbyt niską liczbę kandydatów nie w każdym roku akademickim uruchamiano nauczanie na tym kierunku. Na etnofilologii kaszubskiej można kształcić się w trybie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, a jej absolwenci mogą zostać nauczycielami dwóch specjalizacji – języka polskiego i kaszubskiego.

Więcej informacji

Instytucje kultury

Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Wieżyca 1
83-315 Szymbark
www.kul.org.pl

Instytut Kaszubski w Gdańsku

ul. Straganiarska 20-22
80-837 Gdańsk
www.instytutkaszubski.pl

Filharmonia Kaszubska – Wejherowskie Centrum Kultury

ul. Sobieskiego 255
84-200 Wejherowo
www.wck.org.pl