Kościół pw. św. Andrzeja w Garczynie

Zdjęcie: Wikipedia

Kościół w Garczynie jest niezwykle cennym obiektem barokowej architektury sakralnej na Pomorzu. Świątynia została wzniesiona w połowie XVI wieku na miejscu swojego poprzednika, kościoła pw. św. Katarzyny. Budowę świątyni prawdopodobnie rozpoczęto około roku 1540, a barokowy charakter budowli świadczy o późniejszych jej przeróbkach bądź o przeciągającej się wiele lat budowie.

Wyposażenie kościoła pochodzi w większości z końca XVIII stulecia, choć w ołtarzu możemy podziwiać gotycką figurę Madonny z końca XV wieku, zaliczaną do grupy pomorskich Pięknych Madonn Westfalskich. W parafii Garczyn jej kult jest bardzo żywy i mianuje się ją Matką Boską Garczyńską. Cały ołtarz wykonany jest z drzewa sosnowego z przepiękną pozłacaną snycerką. W środku znajduje się rokokowe tabernakulum. W zwieńczeniu ołtarza głównego znajduje się obraz przedstawiający męczeńską śmierć świętego Andrzeja Apostoła prawdopodobnie z czasów powstania ołtarza.

Pięknymi zabytkami są również dwa boczne ołtarze rokokowe datowane na drugą połowę XVIII wieku. Rzeźbione są w drewnie z bogatą ornamentyką i polichromią. Na drewnianym chórze znajdują się organy wykonane w 1873 roku w stylu barokowym. Na wieży kościoła zamontowane są dwa dzwony – jeden z 1674, a drugi z 1771 roku.