Kościół pw. św. Mikołaja w Starznie

Zdjęcie: Wikipedia

Kościół w Starznie pochodzi z końca XVI lub początku XVII wieku. Został wybudowany na miejscu poprzedniej, ufundowanej prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII wieku, świątyni. Kościół wielokrotnie remontowano (w XVIII i XIX wieku), w tym gruntownie w roku 1865. Ostatni remont przeprowadzono w latach 1995-1996.

Jest to kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, bez wyodrębnionego z nawy prezbiterium. Od strony północnej znajduje się zakrystia, od południowej – przedsionek, a od zachodu – wieża. Dwa dzwony pochodzą z 1648 (odlany przez Gerharda Bendinga z Gdańska) i 1824 roku.

W kościele znajduje się późnobarokowy ołtarz główny z końca XVII wieku o bogatej dekoracji akantowej, z dwoma obrazami malowanymi na skórze: koronacją Matki Bożej i opłakiwaniem. Późnobarokowa ambona i chrzcielnica w formie kielicha z pokrywą pochodzą z pierwszej połowy XVIII wieku, a krucyfiks z przełomu XVIII i XIX wieku.