Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Cierzniach

Zdjęcie: Wikipedia

Kościół w Cierzniach to przykład wiejskiej, XVIII-wiecznej budowli sakralnej, wzniesionej w tradycyjnej, ryglowej technice. Świątynia ta, jako jedna z nielicznych w regionie, zawsze była w posiadaniu katolików.

Wieś Cierznie powstała prawdopodobnie w 1351 roku, a istniejący obecnie kościół zbudowano w roku 1785. W latach 1975-1980 świątynię częściowo przekształcono, m.in. wzniesiono nową zakrystię i emporę. Korpus kościoła jest wzniesiony w konstrukcji ryglowej, ściany wypełnione są cegłą i otynkowane, a wieża w konstrukcji słupowo-ramowej jest oszalowana deskami. W elewacji zachowały się drzwi datowane na drugą połowę XVIII wieku. Pierwotnie teren przykościelny pełnił funkcję cmentarza, a w narożu działki znajduje się wolnostojąca, drewniana dzwonnica.

Otwory okienne zwieńczone są łukami półkolistymi. Elewacje nie posiadają specjalnej dekoracji, jednak dekoracyjnie oddziałuje wyeksponowana konstrukcja budowli – gęsta szachownica słupów i rygli oraz skontrastowanie barwy drewna z otynkowaniem. Wnętrze kościoła jest w przeważającym stopniu współczesne. Do zabytkowego wyposażenia należą cztery obrazy z 1758 roku (w rokokowych ramach), obraz z XIX wieku, konfesjonał i ławki.